Kurdyła, T. . (2020) „Zagadnienie motywacji w gniazdowym opisie słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie gwary orawskiej)”, LingVaria, 15(2(30), s. 107–119. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.09.