Kurek, H. . (2020) „Obraz społeczności wiejskiej zakrzepły w nazwach synów i córek : Tradycja i zmiana (na przykładzie wsi poddukielskich w Beskidzie Niskim)”, LingVaria, 15(2(30), s. 121–132. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.10.