Miodunka, W. T. . (2020) „Rozważania nad koncepcją historii językoznawstwa polskiego”, LingVaria, 15(2(30), s. 193–207. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.15.