Kardas, K. (2018) „«Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa»: Nieznany rękopis Jana Łosia”, LingVaria, 13(25), s. 181–194. doi: 10.12797/LV.13.2017.25.13.