Wasilewska, K. (2018) „Frekwencja oraz funkcje przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach administracyjnych”, LingVaria, 13(25), s. 273–291. doi: 10.12797/LV.13.2017.25.20.