Wasiuta, S. . (2016) „Przysłowie jako jednostka języka (w perspektywie tekstologii integralnej)”, LingVaria, 11(22), s. 107–119. doi: 10.12797/LV.11.2016.22.08.