Kiklewicz, A. . (2016) „Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych): Cz. I”, LingVaria, 11(21), s. 21–34. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.03.