Danielewiczowa, M. (2018) „Co powiem, kiedy powiem «nie powiem»? Przyczynek do opisu idiomatyki metatekstowej”, LingVaria, 13(26), s. 61–80. doi: 10.12797/LV.13.2018.26.05.