Pietrzak, M. . (2016) „«Malowanie słowem» – o stylu sprawozdań Henryka Sienkiewicza z wystaw malarskich”, LingVaria, 11(21), s. 111–122. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.10.