Wasiuta, S. . (2016) „Przysłowie Diabeł tkwi w szczegółach we współczesnej polszczyźnie: Retoryczność, mistyfikacja, stereotyp”, LingVaria, 11(21), s. 203–213. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.17.