Urban, R. . (2016) „Szkic historii lingwistyki matematycznej w Rosji i ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia maszynowego”, LingVaria, 11(21), s. 249–267. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.21.