Przepiórkowski, A. . (2015) „Inżynieria lingwistyczna a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego”, LingVaria, 10(20), s. 135–145. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.11.