Labocha, J. . (2015) „Od gwary po dyskurs: Pogranicze polsko-czeskie na Zaolziu w badaniach językoznawczych”, LingVaria, 10(19), s. 241–250. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.16.