Szelachowska-Winiarzowa, L. . (2014) „Ulotne interpretacje, wieczne zapisy: Doświadczenia leksykografa przy opracowywaniu nazw przyrodniczych do suplementu Słownika staropolskiego”, LingVaria, 9(18), s. 271–280. doi: 10.12797/LV.09.2014.18.17.