Czelakowska, A. (2018) „Kształtowanie się terminologii fleksyjnej w polskim piśmiennictwie gramatycznym lat 1817–1939”, LingVaria, 13(26), s. 287–299. doi: 10.12797/LV.13.2018.26.19.