Danielewiczowa, M. . (2013) „Językoznawstwo ogólne – metodologiczny projekt Ferdynanda de Saussure’a”, LingVaria, 8(16), s. 43–44. doi: 10.12797/LV.08.2013.16.03.