Miodunka, W. T. . (2013) „O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o «terminologicznym chaosie» w glottodydaktyce – polemicznie”, LingVaria, 8(16), s. 275–283. doi: 10.12797/LV.08.2013.16.17.