„Habilitacje i doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2012/2013” (2013) LingVaria, 8(16), s. 299–300. Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/2886 (Udostępniono: 19 lipiec 2024).