Gold, D. L. . (2013) „Wprowadzenie do dyskusji o pochodzeniu polskiego jarmułka i jego etymologicznych odpowiedników w innych językach słowiańskich”, LingVaria, 8(15), s. 113–114. doi: 10.12797/LV.08.2013.15.08.