Kuźmicki, M. (2021) „O pewnej osobliwości w wydaniu kaliskich rot sądowych, która może stać się przestrogą dla badaczy oraz edytorów tekstów dawnych”, LingVaria, 16(1(31), s. 85–98. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.07.