Ziółkowska, O. . (2021) „Staropolski imiesłów czynny jako predykatywny atrybut”, LingVaria, 16(1(31), s. 169–180. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.13.