Kurdyła, T. . (2021) „O wybranych zaimkach gwarowych z Polski południowo-wschodniej (przyczynek)”, LingVaria, 16(1(31), s. 183–197. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.14.