Ławrynow, D. (2021) „Językowy i tekstowy obraz Mazura na podstawie twórczości Stefana Rudanskiego”, LingVaria, 16(1(31), s. 213–224. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.16.