Mycawka, M. . (2021) „Zagadnienia poprawności językowej w pracach Witolda Taszyckiego”, LingVaria, 16(1(31), s. 263–269. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.21.