Kiklewicz, A. i Przybyszewski, S. (2021) „Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy: Cz. I”, LingVaria, 16(2(32), s. 31–43. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.04.