Młynarczyk, E. (2021) „Frazematyczny potencjał połączenia wyrazowego bieda z nędzą we współczesnej polszczyźnie”, LingVaria, 16(2(32), s. 47–59. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.05.