Winiarska, J. (2021) „Czy idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko? Schematy wyobrażeniowe a konstrukcje aforystyczne”, LingVaria, 16(2(32), s. 71–80. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.07.