Pstrąg, J. . (2021) „Pozytywna autoprezentacja jako sposób uwiarygodnienia własnej osoby”, LingVaria, 16(2(32), s. 93–106. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.09.