Wysocka, A. (2021) „Prozodia, semantyka, styl – o hierarchii poziomów ekwiwalencji w tłumaczeniu piosenki kabaretowej (studium przypadku: polskojęzyczne warianty Money… Freda Ebba)”, LingVaria, 16(2(32), s. 119–129. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.11.