Sawaniewska-Mochowa, Z. i Siewert-Kowalkowska, K. (2021) „Germanizmy emotywno-oceniające w gwarach kujawskich: nazwy osób”, LingVaria, 16(2(32), s. 133–148. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.12.