Masłowska, E. (2021) „Zaprzedać duszę diabłu – reprodukowalność mitu we frazematyce z polskiego obszaru gwarowego i języka potocznego w kontekście kultury tradycyjnej”, LingVaria, 16(2(32), s. 167–183. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.14.