Kowalik, K. (2021) „Język i językoznawstwo według Krystyny Pisarkowej (1932–2010)”, LingVaria, 16(2(32), s. 187–201. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.15.