Słoboda, A. . (2021) „Historia składni języka polskiego Krystyny Pisarkowej – świadectwo zmiany i źródło inspiracji”, LingVaria, 16(2(32), s. 229–235. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.18.