Kubaszczyk, J. . (2021) „«Ile przemilczam, tego nie wypowiem»: o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej i ich przekładzie na język niemiecki”, LingVaria, 16(2(32), s. 245–256. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.20.