Kowalski, M. . (2021) „Jan Baudouin de Courtenay, Czy historia i filologia mogą umiejętnie rozwiązać swoje zadanie bez ścisłego związku z filozofią, a mianowicie z filozofią historii i filozofią języka? Cz. I”, LingVaria, 16(2(32), s. 259–279. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.21.