Sobotka, P. i Żabowska, M. (2017) „Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka”, LingVaria, 12(24), s. 113–133. doi: 10.12797/LV.12.2017.24.07.