Wołoszyn, J. (2017) „Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy”, LingVaria, 12(24), s. 291–307. doi: 10.12797/LV.12.2017.24.18.