Grochowski, M. (2017) „O poglądach Profesora Witolda Mańczaka na paradygmaty językoznawstwa”, LingVaria, 12(spec), s. 19–28. doi: 10.12797/LV.12.2017.2SP.02.