Kleszczowa, K. (2017) „Gramatyka historyczna języka polskiego Witolda Mańczaka na tle innych podręczników akademickich”, LingVaria, 12(spec), s. 37–43. doi: 10.12797/LV.12.2017.2SP.04.