Hrabia, M. (2022) „No nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania nad leksykograficznym opisem wyrażeń pragmatycznych w ujęciu kontrastywnym (na przykładzie polskich ekwiwalentów francuskiego pragmatemu Tu m’en diras tant!)”, LingVaria, 17(1(33), s. 99–113. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.08.