Kuźmicki, M. i Mika, T. (2022) „Nie tylko Bulla gnieźnieńska. O znaczeniu dokumentu fundacyjnego Zbyluta (1153) dla polskich badań historycznojęzykowych: Cz. II: Relacje między przekazami”, LingVaria, 17(1(33), s. 145–172. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.10.