Niewiara, A. (2022) „Aksjologiczna wartość hymnów państwowych Słowian w ujęciu porównawczym”, LingVaria, 17(1(33), s. 215–238. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.13.