Konczewska, K. (2022) „«Ratuję od zupełnego unicestwienia ślady naszej przeszłości, które zacierają się, nikną z dniem każdym»: Rękopisy Wandalina Szukiewicza jako nowe źródło do badań kontaktów językowych na pograniczu bałtycko-słowiańskim”, LingVaria, 17(1(33), s. 259–271. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.15.