German, J. (2022) „Czy (i jak) warto jeszcze badać staropolskie latynizmy i grecyzmy?”, LingVaria, 17(1(33), s. 307–317. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.18.