Kotin, M. (2023) „Ontogenetyczny i filogenetyczny wymiar zmian językowych w zakresie gramatyki”, LingVaria, 18(1(35), s. 11–23. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.01.