Danielewiczowa, M. i Duraj-Nowosielska, I. (2023) „Polski bezokolicznik celu przy czasownikach ruchu”, LingVaria, 18(1(35), s. 41–61. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.03.