Fałowski, A. (2023) „Ile jest słów pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie ogólnej?”, LingVaria, 18(1(35), s. 63–72. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.04.