Klimek-Grądzka, J. (2023) „Umieranie i śmierć w polskojęzycznych drukach prawosławnych z kręgu Akademii Mohylańskiej”, LingVaria, 18(1(35), s. 153–166. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.11.