Gozdek, M. i Woźniak, E. (2023) „ Głos w dyskusji nad konfesyjnym zróżnicowaniem polskiej leksyki w XVI w”., LingVaria, 18(1(35), s. 167–178. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.12.