Labocha, J. (2023) „Zaolziańska wspólnota w trosce o tożsamość językową i kulturową”, LingVaria, 18(1(35), s. 181–193. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.13.